LINE : @mt88live

ข่าว-นิสิตนักศึกษาแพทย์ แกลงโต้ อนุทิน ลั่นโรงพยาบาลสังกัด สธ. มีอุปกรณ์ไม่พอ

ข่าว-นิสิตนักศึกษาแพทย์ แกลงโต้ อนุทิน ลั่นโรงพยาบาลสังกัด สธ. มีอุปกรณ์ไม่พอ

ข่าว-นิสิตนักศึกษาแพทย์ แกลงโต้ อนุทิน ลั่นโรงพยาบาลสังกัด สธ. มีอุปกรณ์ไม่พอ

นิสิตแพทย์ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา นายกสหพันธืนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ได้ออกแกลงการณ์ แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีเนื้อหาว่าตามที่คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และได้กล่าวถึงบุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเอง

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สพท. ไม่เห็นด้วยกับการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอันเป็นการเหมารวมและกล่าวโทษบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละทำงานเพื่อดูแลผู้ป่วยในสภาวะที่คับขันนี้โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานเพียงพอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของการควบคุมการระบาดในปัจจุบัน

สพท. ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เป้นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยในการสู้กับภัยร้ายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขอให้บุคลากรทุกท่านปลอดภัย พวกเราขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ จบไปเป็นทีมประเทศไทยร่วมกับบุคลากรผู้เสียสละทุกท่านในอนาคต