ข่าว-โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง

ข่าว-โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง

ข่าว-โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง

 

ข่าว-โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. ณ วัดต่าง ๆ ดังนี้

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง ณ วัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ น.ส.อภิกษณาภา ขันผักแว่น ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจักรพันธ์ ชิพิมาย ณ วัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน ณ วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทัศนะ หริรักษ์ ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล พาณิชย์ ณ วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี ณ วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรวัฒน์ รัดกลาง ณ วัดนามาบ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกรรณิการ์ การบรรจง ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อ.ขามสะแกแสง และนายอำนาจ บุญเอื้อ ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมเกียรติ วิชชุปัญญาพาณิชย์ ณ วัดสุทธจินดาต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพัชรา จันทร์เพ็ง ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์ พรมสุข ณ วัดหนองจิก ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน และโปรดประทานดอกไม้จันทน์ในการพระราชทานเพลิงศพด้วย

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทาน ไปในพิธีวางดินฝังศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ณ วัดนักบุญอันนา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ และทรงรับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย อีกทั้งยังทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัว
ของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โดยเมื่อวันที่ 11 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส แสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ต่างมีความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขัน แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกัน

สนับสนุนโดย : MT88Live

ติดต่อสอบถามได้ที่ : MT88BET

Add a Comment